kredyt obrotowy dla firm

Kredyt obrotowy dla firm i jego rodzaje

Istniej膮 r贸偶norodne rozwi膮zania wsparcia finansowego dla firm, kt贸re mog膮 pom贸c w za艂o偶eniu lub rozwoju dzia艂alno艣ci gospodarczej. Jednym z nich jest kredyt obrotowy, kt贸ry pozwala na uzyskanie dodatkowej got贸wki dla bie偶膮cej dzia艂alno艣ci. Warto jednak pami臋ta膰, 偶e mo偶liwo艣膰 finansowania konkretnych wydatk贸w zale偶y od rodzaju umowy i zdolno艣ci kredytowej.

Kredyt obrotowy to forma finansowania kr贸tkoterminowego, mo偶e on by膰 wykorzystany na pokrycie bie偶膮cych potrzeb finansowych firmy, takich jak op艂acenie rachunk贸w, zakup surowc贸w czy wynagrodze艅 pracownik贸w. Kredyt ten jest zwykle udzielany na okres od 12 miesi臋cy, mo偶e by膰 tak偶e udzielony pod postaci膮 linii kredytowej 鈥 odnawialnej b膮d藕 nieodnawialnej.

Czym jest kredyt obrotowy dla firm?

Kredyt obrotowy dla firm to forma finansowania bie偶膮cej dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa. Przedsi臋biorcy korzystaj膮 z niego, gdy potrzebuj膮 szybkiego dost臋pu do dodatkowych 艣rodk贸w finansowych, aby m贸c pokry膰 bie偶膮ce wydatki zwi膮zane z prowadzeniem firmy. Kredyt obrotowy mo偶e by膰 wykorzystany r贸wnie偶 na inwestycje w rozw贸j biznesu, takie jak zakup nowych maszyn, urz膮dze艅 czy rozw贸j infrastruktury.

Udzielany jest on na okre艣lony okres, kt贸ry wynosi zazwyczaj od 12 do 36 miesi臋cy. Kwota kredytu uzale偶niona jest od zdolno艣ci kredytowej firmy i mo偶e wynosi膰 od kilku tysi臋cy do nawet miliona z艂otych. Po podpisaniu umowy, firma otrzymuje dost臋p do 艣rodk贸w na swoim koncie, kt贸re mo偶e wykorzysta膰 na cele okre艣lone w umowie.

Kredyty obrotowe skierowane s膮 do przedsi臋biorc贸w, niezale偶nie od formy prawnej prowadzonej przez nich dzia艂alno艣ci. Nie s膮 produktami dla firm, kt贸re dopiero wchodz膮 na rynek. Zazwyczaj jednym z warunk贸w uzyskania kredytu jest prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej przez okre艣lony czas (zwykle co najmniej 12 miesi臋cy).

Aby m贸c skorzysta膰 z kredytu obrotowego wymagana jest odpowiednio wysoka zdolno艣膰 kredytowa. Na oprocentowanie kredytu sk艂ada si臋 stawka WIBOR (lub EURIBOR lub LIBOR, w zale偶no艣ci od waluty kredytu) oraz indywidualnie wynegocjowana mar偶a banku. Firmy o dobrej zdolno艣ci kredytowej mog膮 wynegocjowa膰 lepsze warunki kredytowe i ta艅sze kredyty.

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e kredyt obrotowy wi膮偶e si臋 z okre艣lonymi kosztami w postaci odsetek i prowizji, kt贸re mog膮 by膰 znacz膮ce, zw艂aszcza w przypadku d艂ugoterminowego kredytowania. Przed podpisaniem umowy kredytowej warto dok艂adnie przeanalizowa膰 oferty r贸偶nych bank贸w i instytucji finansowych oraz por贸wna膰 koszty i warunki um贸w, aby wybra膰 najlepsz膮 ofert臋. Wszystkie te rodzaje kredyt贸w obrotowych maj膮 swoje wady i zalety, a wyb贸r odpowiedniego rozwi膮zania zale偶y od sytuacji finansowej oraz potrzeb przedsi臋biorstwa.

Rodzaje kredytu obrotowego dla firm

Do podstawowych i najcz臋艣ciej wybieranych um贸w nale偶膮 umowy obrotowe:

Co to jest kredyt w rachunku bie偶膮cym?

Kredyt w rachunku bie偶膮cym s艂u偶y do zwi臋kszenia kapita艂u obrotowego kredytobiorcy i utrzymania p艂ynno艣ci finansowej. Stanowi bezpieczn膮 przysta艅 dla dzia艂alno艣ci gospodarczej, szczeg贸lnie w przypadku wystawiania faktur z d艂ugim terminem p艂atno艣ci, a tak偶e jest 艣rodkiem na pokonanie przej艣ciowych trudno艣ci z p艂ynno艣ci膮 finansow膮, takich jak op贸藕nienia w p艂atno艣ciach od dostawc贸w. Bank udost臋pnia pewien limit, kt贸ry zazwyczaj jest dowolnie dost臋pny w ramach prowadzonej dzia艂alno艣ci gospodarczej.

Umowa o kredyt w rachunku bie偶膮cym pozwala na dost臋p do 艣rodk贸w udost臋pnionych przez bank za po艣rednictwem rachunku bankowego do pewnego limitu okre艣lonego w umowie. Zazwyczaj konieczne jest otwarcie rachunku w banku udzielaj膮cym kredytu.

Przedsi臋biorca mo偶e swobodnie korzysta膰 z dost臋pnego limitu i przeznaczy膰 艣rodki na dowolny cel biznesowy. Wp艂aty na rachunek bie偶膮cy w pierwszej kolejno艣ci pokrywaj膮 bie偶膮ce zobowi膮zania i zwi臋kszaj膮 dost臋pny limit. Limit jest wykorzystywany tylko wtedy, gdy przedsi臋biorca nie posiada ju偶 艣rodk贸w na rachunku bankowym.

Czym jest kredyt obrotowy w rachunku kredytowym?

Kredyt obrotowy odnawialny to kredyt, kt贸ry zazwyczaj mo偶e by膰 wykorzystany przez w艂a艣cicieli firm na konkretne cele, takie jak wynagrodzenia pracownik贸w czy zakup materia艂贸w potrzebnych do prowadzenia dzia艂alno艣ci.

Mo偶na wyr贸偶ni膰 kredyt odnawialny, kt贸ry polega na mo偶liwo艣ci wykorzystania dost臋pnej kwoty wi臋cej ni偶 raz, oraz kredyt nieodnawialny, kt贸ry sp艂aca si臋 tylko raz, do pe艂nej przyznanej kwoty.聽

Kredyt odnawialny

W przypadku kredytu odnawialnego przyznana kwota kredytu mo偶e by膰 wielokrotnie wykorzystywana przez firm臋 w okresie kredytowania. Po sp艂aceniu cz臋艣ci wcze艣niej wykorzystanego kredytu staje si臋 on ponownie dost臋pny. Jednocze艣nie bank nalicza odsetki tylko od wykorzystanej kwoty kredytu. Oznacza to, 偶e w momencie wp艂ywu nowych 艣rodk贸w na rachunek firmy, dost臋pny limit kredytowy jest automatycznie aktualizowany o kwot臋 zasilenia i jednocze艣nie zmniejsza si臋 wysoko艣膰 odsetek naliczanych przez bank. Kredyt musi zosta膰 sp艂acony w ca艂o艣ci na koniec okresu okre艣lonego w umowie.

Kredyty obrotowe nieodnawialne

W tym rodzaju kredytu, w odr贸偶nieniu od kredytu odnawialnego, cz臋艣膰 pobrana (wyp艂acona firmie) nie mo偶e by膰 ponownie wykorzystana. Kredyt ten jest sp艂acany w ratach wed艂ug ustalonego wcze艣niej harmonogramu.

Podsumowuj膮c

Wszystkie te rodzaje kredyt贸w obrotowych maj膮 swoje wady i zalety, a wyb贸r odpowiednich rozwi膮za艅 zale偶y od sytuacji oraz potrzeb przedsi臋biorstwa. Decyduj膮c si臋 na kredyt obrotowy dla firmy warto skontaktowa膰 si臋 z naszymi doradcami finansowymi, aby w pe艂ni dobra膰 form臋 finansowanie do swoich potrzeb.

.