leasing czy kredyt

Kredyt czy leasing – które rozwiązanie wybrać?

Prowadzenie działalności gospodarczej jest skomplikowanym zadaniem, które wymaga wielu nakładów finansowych oraz odpowiedniego planowania. Nawet przy najbardziej starannej organizacji i budżetowaniu, zawsze istnieją niespodziewane wydatki, które mogą zdestabilizować finanse firmy. Dlatego, aby uniknąć problemów finansowych w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, warto posiadać pewną nadwyżkę pieniężną na tzw. „czarną godzinę”.

Jednym z najczęściej stosowanych sposobów finansowania przedsiębiorstwa jest kredyt. Jest to umowa pomiędzy firmą a bankiem, w której bank udziela wsparcia finansowego na określony czas, z określonym oprocentowaniem. Korzyścią płynącą z kredytu jest to, że przedsiębiorca otrzymuje natychmiastową gotówkę, która może zostać wykorzystana na pokrycie bieżących potrzeb firmy. Wadą kredytu może być konieczność spłaty zobowiązania wraz z odsetkami, co może okazać się trudne dla przedsiębiorcy w przypadku problemów finansowych.

Drugą opcją finansowania przedsiębiorstwa jest leasing. Jest to umowa pomiędzy przedsiębiorstwem a firmą leasingową, w której ta ostatnia przekazuje przedsiębiorcy używanie określonego urządzenia lub maszyny w zamian za comiesięczną opłatę leasingową.

W każdym przypadku wyboru sposobu finansowania przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości finansowe, aby dokonać najlepszego wyboru dla swojej firmy. Dostępność pieniędzy w razie nieprzewidzianych wydatków oraz zdolność do spłacania zobowiązań są kluczowe dla stabilnego i długotrwałego rozwoju przedsiębiorstwa.

Leasing – co to jest ?

Kredyt dla firm to popularna forma finansowania przedsiębiorstw, która może przynieść wiele korzyści. Jedną z głównych zalet jest to, że przedsiębiorca nie musi inwestować dużej sumy pieniędzy na początku, aby nabyć niezbędne dobra inwestycyjne. W zamian za comiesięczną opłatę firma leasingowa udostępnia przedmiot, który jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej.

Leasing może dotyczyć różnych rodzajów przedmiotów, takich jak samochody, maszyny, urządzenia, a nawet nieruchomości. Umowy leasingowe zazwyczaj trwają kilka lat, po czym przedsiębiorca ma możliwość wykupu przedmiotu lub jego zwrotu do firmy leasingowej.

W przypadku leasingu samochodowego przedsiębiorca może skorzystać z różnych opcji, takich jak leasing operacyjny lub finansowy. W przypadku leasingu operacyjnego przedsiębiorca ma do dyspozycji samochód na określony okres, a następnie ma prawo go wykupić po zapłaceniu ustalonej wcześniej kwoty. W przypadku leasingu finansowego, po zakończeniu umowy samochód automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że leasing może być droższy niż zakup na własność, a przedsiębiorca może zostać obciążony wysokimi kosztami rozwiązania umowy przed czasem. Przed podpisaniem umowy leasingowej, należy dokładnie przeanalizować warunki i koszty, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji i wydatków. Skontaktuj się z nami, a chętnie pomożemy Ci znaleźć najlepsze wyjście dla Twojej firmy.

Kredyt – najważniejsze informacje

Kredyt to popularna forma finansowania dla firm oferowana prze banki, Pozwala ona na uzyskanie znacznej kwoty gotówki, którą można wykorzystać w celu rozwoju firmy, jak również cele związane z prowadzeniem działalności firmy. Umowa, którą przedsiębiorca podpisuje z bankiem ściśle określa czas i warunki na jakich kredyt będzie spłacany, są w niej także uwzględnione należna prowizje i odsetki.

Banki oferują różne rodzaje kredytów, takie jak kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy czy też kredyt hipoteczny dla firm. Kredyt inwestycyjny jest przeznaczony na finansowanie długoterminowych projektów i inwestycji w celu rozwijania firmy, takich jak zakup nowych maszyn, budowa nowej siedziby czy wprowadzenie nowych produktów.

Kredyt obrotowy natomiast jest przeznaczony na finansowanie krótkoterminowych potrzeb finansowych, takich jak pokrycie kosztów bieżącej działalności firmy, w tym wynagrodzeń pracowników czy zakupu materiałów do produkcji.

Kredyt hipoteczny dla firm natomiast jest dedykowany na zakup lub remont nieruchomości przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym przypadku nieruchomość służy jako zabezpieczenie dla banku w przypadku nieterminowej spłaty kredytu przez firmę.

Warto pamiętać, że przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu, warto dokładnie przeanalizować koszty i porównać oferty różnych banków. W ten sposób można wybrać najkorzystniejszą ofertę dla swojej firmy. Nasza Kancelaria Finansowa ma długoletnie doświadczenie w doradztwie kredytowym, dlatego odpowiemy na każde Twoje pytanie i pomożemy Ci podjąć jak najlepszą decyzję. 

Leasing a kredyt – podstawowe różnice

Kredyt i leasing to dwie różne formy finansowania, które oferują przedsiębiorcom dostęp do potrzebnych środków na różne cele związane z prowadzoną działalnością. Czy da się jednoznacznie odpowiedzieć, która z nich jest lepsza? Nie. W zależności od celu finansowania i tego, jakie mamy oczekiwania co do spłaty zobowiązań, a także od ogólnych możliwości finansowych przedsiębiorstwa możemy wnioskować, który rodzaj finansowania będzie lepszy dla danej firmy. Podstawowe różnice między kredytem a leasingiem to:

Cel podpisania umowy

Przedsiębiorca, który decyduje się na kredyt, staje się właścicielem zakupionych ruchomości lub nieruchomości od razu po podpisaniu umowy kredytowej. To oznacza, że ma on pełną kontrolę nad przedmiotem finansowania, może go modyfikować i zarządzać nim zgodnie z własnymi potrzebami. Kredyt może być dobrym wyborem dla przedsiębiorcy, który ma pewność, że będzie w stanie regularnie spłacać raty kredytowe, a także chce mieć całkowitą swobodę w zarządzaniu swoim majątkiem.

Leasing oferuje przedsiębiorcy możliwość korzystania z danej rzeczy, bez konieczności jej kupowania od razu. W tym przypadku przedsiębiorca wnioskuje jedynie o prawo użytkowania danej rzeczy i ma możliwość stania się jej właścicielem dopiero po ustaniu umowy i wykupieniu przedmiotu finansowania. Leasing może być korzystny dla przedsiębiorców, którzy chcą uniknąć wysokich kosztów początkowych, ale jednocześnie potrzebują pewnej stabilności w zarządzaniu swoim majątkiem.

Dostępność i formalności

W przypadku kredytu bankowego istnieje konieczność dostarczenia wielu dokumentów oraz przejście przez długi i skomplikowany proces. Jednakże, należy pamiętać, że każdy proces kredytowy zależy od konkretnego banku, a niektóre banki oferują szybkie i proste procedury, które są łatwe do przejścia.

Jeśli chodzi o leasing, to procedury są zwykle bardziej uproszczone niż w przypadku kredytu, wynika to z faktu, że firmy leasingowe nie wyliczają zdolności kredytowej. Dostarczenie dokumentów jest zazwyczaj mniej czasochłonne, a decyzja w sprawie leasingu może być podjęta znacznie szybciej. Z tego powodu leasing może być dobrym wyborem dla przedsiębiorców, dla których istotną kwestią jest czas. 

Jednakże należy zauważyć, że w przypadku leasingu, przedmiot finansowania zazwyczaj pozostaje własnością firmy leasingowej do momentu, gdy przedsiębiorca nie wykupi go za określoną kwotę. W przypadku kredytu przedsiębiorca staje się właścicielem danego przedmiotu od razu po podpisaniu umowy kredytowej.

Warto tutaj także zaznaczyć, że leasing nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy, w przeciwieństwie do zaciągniętych w banku zobowiązań – kredytów.

Koszty

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, która z form finansowania jest tańsza. Każda oferta finansowa jest inna i zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych klienta. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z profesjonalnego doradztwa, które pomoże wybrać najlepszą opcję finansowania dla danego biznesu.

Przy wyborze między leasingiem a kredytem należy również wziąć pod uwagę aspekty podatkowe. W przypadku leasingu przedsiębiorca może odliczyć od podatku VAT comiesięczne opłaty leasingowe oraz koszty utrzymania i eksploatacji pojazdu czy urządzenia. W przypadku kredytu przedsiębiorca może odliczyć od podatku VAT jednorazowo koszt zakupu urządzenia czy pojazdu oraz koszty związane z jego utrzymaniem i eksploatacją.

Faktem jest, że decyzja między leasingiem a kredytem nie jest łatwa i wymaga dokładnej analizy konkretnych ofert. Kancelaria Finansowa oferuje kompleksowe doradztwo finansowe, w tym analizę konkretnych ofert leasingowych i kredytowych. W ramach naszych usług uwzględniamy nie tylko koszty finansowania, ale również korzyści podatkowe, wysokość opłat dodatkowych i rat, politykę marżową i wiele innych czynników, które wpływają na ostateczną decyzję dotyczącą wyboru najlepszej formy finansowania.

Podsumowując

Wybór między leasingiem a kredytem zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować wszystkie wady i zalety obu rozwiązań, porównać koszty i korzyści oraz ocenić, które rozwiązanie będzie bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie dla firmy. W tym celu warto skonsultować się z ekspertami, takimi jak doradcy finansowi czy przedstawiciele firm leasingowych i banków, którzy pomogą dokonać odpowiedniego wyboru.