kredyt dla firm na ryczałcie

KREDYT DLA FIRM NA RYCZAŁCIE – CZY JEST MOŻLIWY?

Podjęcie decyzji w sprawie wyboru formy opodatkowania jest jednym z najważniejszych aspektów, który należy rozważyć przy otwieraniu działalności gospodarczej. Na rynku istnieją różne formy opodatkowania, ale najczęściej wykorzystywanymi są podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosty i korzystny sposób rozliczania podatku dla przedsiębiorców, którzy osiągają niskie koszty w stosunku do swoich przychodów. Jednak przed podjęciem decyzji o wyborze tej formy opodatkowania warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację finansową i wziąć pod uwagę potencjalne koszty i korzyści związane z tą formą rozliczeń podatkowych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – czyli co?

W ostatnich latach coraz więcej przedsiębiorców, w szczególności jednoosobowych działających w różnych branżach, decyduje się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W ramach ryczałtu przedsiębiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości, ale tylko prostą ewidencję przychodów i kosztów. Ryczałt to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej, w której wysokość opłacanego podatku nie jest uzależniona od kosztów ponoszonych w związku z działalnością gospodarczą. Ta forma opodatkowania jest dostępna dla firm, które spełniają określone wymagania, takie jak nieprzekraczanie przychodu z działalności w roku poprzedzającym kwoty 2 mln euro. Może zostać wybrana tylko przez przedsiębiorców, których działalność jest wymieniona w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wysokość podatku w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uzależniona od rodzaju działalności oraz stawek ustalonych przez ustawodawcę. Podatek ten jest płacony miesięcznie lub kwartalnie i jego wysokość zależy od wysokości przychodów osiąganych przez przedsiębiorcę. Forma ta jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców prowadzących działalność, której koszty są relatywnie niskie w stosunku do osiąganych przychodów, np. w przypadku handlu detalicznego, gastronomii czy usług kosmetycznych

Głównym powodem popularności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest prostota rozliczeń oraz brak konieczności składania zawiłych deklaracji podatkowych. Firma musi jednak prowadzić ewidencję przychodów, czyli sprzedaży, która stanowi podstawę wyliczenia wysokości podatku. A na koniec każdego roku przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego.

Ryczałt – wybór nie dla każdego

Warto jednak pamiętać, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie jest dla każdego. W szczególności dla przedsiębiorców, którzy mają wysokie koszty, jak np. zakup maszyn, urządzeń czy wynajem lokalu, ta forma opodatkowania może okazać się niekorzystna ze względu na brak możliwości odliczania kosztów. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem może być podatek liniowy lub podatek na zasadach ogólnych.

Kredyty dla ryczałtu

W przypadku kredytów dla firm, przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych również mogą skorzystać z ofert banków. Jednakże, ze względu na brak pełnej dokumentacji finansowej, w przypadku tej formy opodatkowania mogą być wymagane dodatkowe zabezpieczenia kredytowe, a także zastosowane wyższe oprocentowanie niż dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Podatek – wysokość stawek

W Polsce obowiązują nowe stawki podatku zryczałtowanego dochodu od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, stawki podatku wynoszą odpowiednio: 

17% dla przychodów osiąganych przez wolne zawody, 15%, 14% dla świadczenia konkretnych usług, 12,5% od nadwyżki ponad kwotę 100 tys. złotych z tytułu konkretnych usług, 10% przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, 8,5% do kwoty 100 tys. złotych, 5,5% dla działalności wytwórczej, 3% dla działalności gastronomicznej oraz 2% ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o stawkach ryczałtu dla konkretnych zawodów to tę kwestię szczegółowo reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Warto zwrócić uwagę na to, że wysokość stawki podatkowej ma duże znaczenie dla banków przy udzielaniu kredytów firmowych. Z reguły, im niższa stawka podatkowa, tym korzystniejsze warunki finansowe przy udzielaniu kredytu. Dlatego też, przedsiębiorcy starają się prowadzić swoją działalność w taki sposób, aby maksymalnie wykorzystać dostępne dla nich ulgi i zwolnienia podatkowe, co przekłada się na poprawę ich sytuacji finansowej.

Kredyt dla firm na ryczałcie – rodzaje

Dla przedsiębiorstw rozliczających się na zasadzie ryczałtu uzyskanie kredytu może być wyzwaniem, ale nie jest to niemożliwe. Warto zaznaczyć, że wiele banków jest ostrożnych w udzielaniu kredytów dla takich firm ze względu na nieregularne dochody i obroty, jednak każde wnioskowanie jest rozpatrywane indywidualnie, a zdolność kredytowa firmy jest dokładnie analizowana przez bank.

Wśród dostępnych opcji dla przedsiębiorstw na ryczałcie, można wymienić:

  • kredyt gotówkowy – jest to najpopularniejszy rodzaj kredytu, który umożliwia pozyskanie środków na dowolny cel. Firmy mogą wykorzystać takie środki np. na bieżące potrzeby finansowe, inwestycje, rozwój czy też na spłatę innych zobowiązań.
  • kredyt hipoteczny – ten rodzaj kredytu jest udzielany na podstawie zabezpieczenia w postaci nieruchomości. Dzięki temu, że przedsiębiorca posiada nieruchomość, zyskuje większą szansę na uzyskanie korzystnych warunków kredytowych oraz możliwość uzyskania wyższej kwoty kredytu.

Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o kredycie, dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i możliwości finansowe.

Warto zaznaczyć, że niektóre banki przygotowują specjalne oferty kredytowe dla firm na ryczałcie, uwzględniając specyfikę ich działalności oraz potencjalne trudności związane z uzyskaniem finansowania. Dlatego przedsiębiorcy powinni dokładnie przeszukać oferty różnych banków i wybrać tę, która najlepiej odpowiada ich potrzebom.

Kredyt na ryczałcie – co ma znaczenie?

Placówka bankowa przy uzgadnianiu zdolności kredytowej bierze pod uwagę wysokość dochodu, samodzielnie ustalając, jaką część przychodu ustalona zostanie jako dochód – może to być zarówno zaledwie 30%, jak i 75% w zależności od placówki. Tym samym zdolność automatycznie może zostać pomniejszona, co równocześnie zmniejsza szansę na pozyskanie wsparcia finansowego.

Kiedy przedsiębiorca ubiega się o kredyt na ryczałcie, istotne są nie tylko wysokość dochodu i skrupulatność w dokumentowaniu wpływów, ale także wiele innych czynników. Oto kilka z nich:

Historia kredytowa – banki zwykle sprawdzają, czy przedsiębiorca wcześniej miał jakieś zobowiązania finansowe i jak je spłacał. Osoby z pozytywną historią kredytową mają większe szanse na otrzymanie kredytu na korzystnych warunkach.

Staż działalności – im dłużej firma działa na rynku, tym większa jej stabilność finansowa i zdolność kredytowa. Zwykle banki wymagają, by przedsiębiorca prowadził działalność co najmniej rok przed ubieganiem się o kredyt.

Terminowość spłaty zobowiązań – przedsiębiorcy, którzy regularnie i terminowo spłacają swoje zobowiązania finansowe, cieszą się większym zaufaniem banków i mają większe szanse na otrzymanie kredytu na korzystnych warunkach.

Wartość zabezpieczeń – banki mogą wymagać od przedsiębiorców zabezpieczeń w postaci nieruchomości lub innych aktywów, które mogą być zastawione w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy. Im wyższa wartość zabezpieczeń, tym większa szansa na uzyskanie kredytu.

Podsumowując

Pozyskanie kredytu dla firm rozliczających się za pomocą ryczałtu może być trudne, ale nie niemożliwe. Warto zwrócić się do profesjonalnych doradców finansowych, którzy pomogą w przygotowaniu wniosku i wskazaniu najlepszej oferty kredytowej dla Twojej firmy. Doradcy finansowi posiadają wiedzę na temat wymagań bankowych i dokładnie znają specyfikę poszczególnych instytucji finansowych. Dzięki temu mogą wskazać, do której placówki warto się zwrócić, aby zwiększyć szansę na uzyskanie wsparcia finansowego.

Dodatkowo, doradcy finansowi posiadają również odpowiednie umiejętności negocjacyjne, które pozwolą uzyskać korzystne warunki kredytowe dla Twojej firmy. Dzięki temu, nawet w przypadku firm na ryczałcie, można pozyskać kredyt na rozwój działalności.

Warto pamiętać, że dokładne i skrupulatne prowadzenie dokumentacji finansowej jest kluczowe w przypadku firm rozliczających się za pomocą ryczałtu. Dlatego też, doradcy finansowi pomogą Ci w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, które pozytywnie wpłyną na decyzję banku dotyczącą udzielenia kredytu.