Kredyt dla firm na ryczałcie – czy jest możliwy?

Jedną z najważniejszych kwestii, co do których należy podjąć decyzję, gdy otwiera się działalność gospodarczą, jest wybór formy opodatkowania spośród funkcjonujących na rynku. Wśród najczęściej spotykanych wymienimy: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, kartę podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Coraz częściej przedsiębiorstwa (zwłaszcza jednoosobowe, spółki jawne lub cywilne) działające w różnych branżach decydują się na ostatnią z wymienionych form. Skąd to wynika, na czym polega ten sposób rozliczania i czy kredyt dla firm na ryczałcie jest możliwy?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – czyli co?

Ryczałt stanowi jeden ze sposobów, w ramach którego firmy mogą rozliczać swój podatek dochodowy (pod warunkiem spełniania określonych wymagań: przychód z działalności w roku poprzedzającym nie może przekroczyć 2 mln euro). Gdy przedsiębiorstwo wybierze ten sposób, płaci obowiązkowe świadczenie od wysokości przychodu i nie ma możliwości odliczenia kosztu jego uzyskania (tym samym nie może liczyć podatku od wysokości dochodu). Wymagane jest więc prowadzenie ewidencji przychodów (sprzedaży), której wysokość stanowi podstawę wyliczenia wysokości podatku. Możliwe jest oczywiście również zastosowanie zwolnień oraz ulg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podatek – wysokość stawek

Przewiduje się kilka stawek podatku w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Świadczenie może wynosić (zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie 1.01.2021) odpowiednio 17% (przychody osiągane przez wolne zawody), 15% (ze świadczenia konkretnych usług), 8,5% (do kwoty 100 tys. złotych), 5,5% (np. działalność wytwórcza) lub 3% (np. działalność gastronomiczna). Tę kwestię szczegółowo reguluje art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Stawka podatkowa ma znaczenie dla banku przy uzyskiwaniu kredytu dla firm.

Kredyt dla firm na ryczałcie – rodzaje

Należy jasno podkreślić, że uzyskanie kredytu przy rozliczaniu się za pomocą ryczałtu jest trudniejsze niż wtedy, gdy przedsiębiorstwo wybrało podatek na zasadach ogólnych. Nie jest to jednak niemożliwe – nie ma bowiem żadnych prawnych przeciwwskazań pozyskania tej formy pomocy. Placówki bankowe są po prostu bardzo ostrożne w przypadku takich podmiotów, gdyż najczęściej tę formę opodatkowania wybierają firmy, które mają nieregularny przychód (np. z uwagi na działanie w branży sezonowej) lub nie osiągają wysokich obrotów. Bank musi więc sam ocenić, na ile dane przedsiębiorstwo posiada zdolność do spłaty zobowiązania, oceniając każdy przypadek indywidualnie.

Jaki kredyt mogą pozyskać firmy na ryczałcie? Bez wątpienia gotówkowy, który można wykorzystać na spłacenie dowolnego celu, ale również hipoteczny uzyskiwany na nieruchomość. Warto podkreślić, że niektóre placówki przygotowują specjalne oferty kredytu dla tego typu firm, dając szansę na inwestycję oraz rozwój pomimo wybrania uproszczonej formy rozliczeń podatkowych.

Kredyt na ryczałcie – co ma znaczenie?

Placówka bankowa w przypadku takich firm przy uzgadnianiu zdolności kredytowej weźmie pod uwagę wysokość dochodu, samodzielnie ustalając, jaką część przychodu ustalona zostanie jako dochód – może to być zarówno zaledwie 30%, jak i 75% w zależności od placówki. Tym samym zdolność automatycznie może zostać pomniejszona, co równocześnie zmniejsza szansę na pozyskanie wsparcia finansowego. Z tego powodu bardzo istotne jest, by firma skrupulatnie dokumentowała wszystkie wpływy, by wykazać jak największe przychody.

Zdarza się jednak również, że zdolność określa się na podstawie wpływów na konto, a także inne sposoby w zależności od placówki. Istotne są również inne elementy takie jak np. historia kredytowa, staż działalności czy terminowość spłaty innych zobowiązań.

Prowadzisz firmę rozliczającą się za pomocą ryczałtu i martwisz się tym, czy będziesz mógł pozyskać kredyt na rozwój działalności? Jeśli zależy Ci na pozytywnym efekcie, skorzystaj z pomocy profesjonalnych doradców – takich jak my. Eksperci dokładnie wiedzą, w jaki sposób należy przygotować wniosek, jaki kredyt będzie najlepszy, a także do której placówki bankowej można się zwrócić. Co więcej, odznaczają się odpowiednimi zdolnościami negocjacyjnymi, co pozwoli uzyskać wsparcie finansowe nawet w przypadku firm na ryczałcie.

Copyright 2020 kancelariafinansowa.net.pl

Webdesign by Deviart