Kredyt dla firm bez dochodu – czy jest możliwy?

Chciałbyś rozwijać swoje przedsiębiorstwo poprzez nową inwestycję, zakup sprzętu czy wejście na zagraniczne rynki, ale brakuje Ci na to środków finansowych? W takiej sytuacji z pomocą przychodzą placówki bankowe, które oferują kredyty dla firm. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego od banku obarczona jest jednak licznymi wymogami – placówka każdorazowo analizuje sytuację danego przedsiębiorstwa, by upewnić się, że posiada zdolność, by spłacić w terminie zaciągnięte zobowiązanie.

Nie wszystkie firmy spełniają jednak wymóg związany z wysokością dochodu – zwłaszcza dopiero wchodzące na rynek czy znajdujące się w fazie rozwoju mogą natrafić na trudności w tym zakresie. Przewiduje się wówczas inne drogi uzyskania wsparcia finansowego.

Kredyt dla firm bez dochodu – możliwy czy nie?

Zarówno w przypadku kredytów hipotecznych, jak i dla firm dla placówki bankowej udzielającej wsparcia istotne jest to, by klient był wypłacalny. W przypadku klientów prywatnych sprawdza się, czy posiadają zdolność kredytową – czy z zaoszczędzonych środków oraz wykonywanej pracy będą w stanie spłacać zaciągnięte zobowiązanie. Także w przypadku przedsiębiorstw placówka bankowa bierze pod uwagę wysokość dochodu. Zbyt niskie zarobki firmy w stosunku do ponoszonych kosztów wywołują obawy dotyczące wywiązania się z zobowiązania i zwrócenia pożyczonej kwoty wraz z odsetkami. Jeśli więc nie można uzyskać wsparcia z uwagi na brak dochodu, to jakie wyjście ma przedsiębiorstwo, które chce rozwijać swoją działalność?

Kredyt bez dochodu – warunki uzyskania wsparcia finansowego

Placówki bankowe przewidują dwa rozwiązania dla podmiotów, które nie osiągają wystarczającego dochodu. Pierwsze z nich stanowi kredyt oparty o przychód, a drugi – na oświadczenie. W przypadku każdej z sytuacji przedsiębiorstwo musi spełnić jednak określone odgórnie warunki. Do najważniejszych zaliczymy:

  • określony staż działalności firmy – zwykłe wymaga się co najmniej 12 miesięcy prowadzenia działalności (a w niektórych przypadkach nawet 24), chociaż dochodzi do sytuacji, w której udziela się wsparcia młodszemu podmiotowi gospodarczemu,
  • czysta historia – dla banku bardzo istotne jest to, by dane przedsiębiorstwo nie było zadłużone ani nie posiadało negatywnych wpisów w Biurze Informacji Kredytowej (BIK) wynikających z problemów ze spłatą wcześniejszych zobowiązań.

Proponowane rozwiązanie – kredyt na przychodzie

Pierwsza z dostępnych możliwości uzyskania wsparcia dla firm bierze pod uwagę wysokość przychodu zamiast dochodu, co oznacza, że ujmuje koszty prowadzenia działalności (przychód = dochód + koszty). Skierowana jest przede wszystkim do podmiotów, które ponoszą spore nakłady (z uwagi np. na branżę, w której działają czy specyfikę tworzonych produktów lub oferowanych usług), co sprawia, że wpływy w formie dochodu są niskie, ale w formie przychodu osiągają już wyższe wartości – bardziej atrakcyjne dla placówki bankowej.

Warto pamiętać o tym, że przypadku tej formy uzyskania wsparcia bank może wymagać zabezpieczenia spłaty zobowiązań np. w formie hipoteki lub zastawu. W taki sposób zwiększa zaufanie dotyczące spłaty zobowiązania przez korzystającego z pożyczki.

Kredyt na oświadczenie – dla wiarygodnych podmiotów

Druga z dostępnych możliwości to sposób na przyśpieszenie procesu pozyskiwania wsparcia finansowego. W ramach tej możliwości zastępuje się formalne dokumenty oświadczeniem przedsiębiorcy, w którym przedstawia sytuację finansową firmy. Bardzo istotne jest to, by przekazać placówce bankowej jedynie prawdziwe informacje – odkrycie, że podano niewłaściwe dane, może wywołać poważne konsekwencje dla przedsiębiorstwa. W przypadku formy opartej na oświadczeniu bank może wymagać dodatkowych dokumentów – wyciągu z konta, biznesplanu, perspektywy finansowej na następne lata.

Brak dochodu nie zamyka firmom drogi do pozyskania wsparcia finansowego od placówki bankowej. Spełnienie określonych warunków pozwoli uzyskać kredyt w oparciu o przychód lub na oświadczenie przedsiębiorcy. Chcąc uzyskać środki na rozwój działalności przy niskich wpływach po odjęciu kosztów, warto skorzystać z pomocy eksperta finansowego, który pomoże przeanalizować możliwości danego biznesu i porówna oferty placówek bankowych w taki sposób, by móc zaproponować firmie najlepsze rozwiązanie.

Copyright 2020 kancelariafinansowa.net.pl