Kredyt dla przedsiębiorców – o czym warto wiedzieć?

Kredyt dla przedsiębiorców – o czym warto wiedzieć?

Zaczynasz swoją działalność i potrzebujesz środków na start? Chcesz rozwijać swoją firmę, inwestować w nowe produkty lub usługi, wejść na nowy rynek, dotrzeć do innej grupy docelowej, ale nie jesteś w stanie ponieść dużych nakładów finansowych? A może masz kryzysową sytuację lub dotknęła Cię sezonowość branży i brakuje Ci oszczędności, by spłacić obecnie wiążące Cię zobowiązania? W każdej z tych sytuacji możesz skorzystać z pomocy oferowanej przez placówki bankowe i zdecydować się na kredyt dla przedsiębiorców. O czym warto wiedzieć w kontekście tej formy wsparcia finansowego?

Kredyt dla przedsiębiorców – komu przysługuje?

Z opcji wsparcia oferowanej przez placówki bankowe mogą skorzystać zarówno podmioty prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki – małe, średnie oraz duże firmy. Konieczne jest posiadanie (tak jak w przypadku osób fizycznych) zdolności kredytowej, która będzie potwierdzać możliwość spłaty zobowiązania finansowego. Znaczenie ma również pozytywna historia w tym zakresie (brak problemów czy opóźnień ze spłatą innych pożyczek), a także staż firmy na rynku – zwykle wymaga się, by przedsiębiorstwo działało co najmniej rok, ale banki mogą rozpatrywać tę kwestię indywidualnie.

Rodzaje kredytu dla firm

W dzisiejszych czasach większość placówek bankowych ma w swojej ofercie nie tylko kredyty dla osób fizycznych, ale również przedsiębiorstw, które coraz częściej korzystają z takiej opcji pomocy. Można wyróżnić wiele rodzajów wsparcia finansowego, których cechy zależą od rodzaju podmiotu korzystającego z oferty, celów, jakie chce osiągnąć czy sytuacji w branży. Do najpopularniejszych zaliczyć można zaliczyć kredyt inwestycyjny oraz obrotowy, które znacząco różnią się od siebie celem przeznaczenia. Warunki spłaty zależą od wielkości zobowiązania, okresu, oprocentowania, zdolności kredytowej i wielu innych czynników rozpatrywanych indywidualnie.

Warto wspomnieć również o innych opcjach kredytu oferowanych przez banki: na start, na rachunku bieżącym, technologicznego (na innowacje), pomostowego (pomoc w realizacji inwestycji, na którą została przyznana dotacja), a także opcji konsolidacji w przypadku posiadania kilku zobowiązań finansowych w różnych placówkach bankowych i spłacania kilku obciążających rat na raz.

Inwestycyjny – na rozwój przedsiębiorstwa

Chcesz nabyć nową nieruchomość? Zakupić kolejne maszyny i urządzenia, które pozwolą Ci usprawnić procesy produkcji lub zaproponować nowe towary czy usługi? Zainwestować w patenty, oprogramowania, licencje? A może potrzebne Ci są środki na restrukturyzację? Pomoże Ci kredyt inwestycyjny, który stanowi wsparcie w rozwoju przedsiębiorstwa (zwiększaniu przychodów oraz budowaniu pozycji marki na rynku) udzielane na konkretny cel. Ma charakter długoterminowy (udzielany na okres kilku lub nawet kilkudziesięciu lat) i wymaga wkładu własnego na poziomie nawet 20-30% lub innej formy zabezpieczenia, ponieważ może opiewać na bardzo wysokie kwoty. Co więcej, bank może wymagać przedstawienia konkretnego planu inwestycji, który będzie oceniał pod kątem efektywności oraz prawdopodobieństwa powodzenia.

Obrotowy – na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa

Kredyt obrotowy można wykorzystać w celu pozyskania niezbędnych w tym momencie surowców (np. do produkcji towarów), pokrycia posiadanych zobowiązań wobec podmiotów wewnętrznych (m.in. wypłaty dla pracowników) oraz zewnętrznych (dostawcy, kontrahenci itp.), opłacenia należności wobec państwa (podatki, składki). Udzielany jest na krótki okres (12-36 miesięcy) w ramach wsparcia bieżącej działalności przedsiębiorstwa i może zostać przeznaczony na dowolny cel z tego obszaru. Stanowi swojego rodzaju ratunek dla firm, które jak najszybciej potrzebują środków w celu utrzymania na rynku.

Zewnętrzne finansowanie może okazać się przydatne w wielu sytuacjach, pozwalając firmie rozpocząć działalność gospodarczą, rozwijać się zgodnie z planem lub utrzymać na rynku. Otrzymanie kredytu dla przedsiębiorców wymaga spełnienia określonych przesłanek, ale daje szansę na to, by osiągnąć oczekiwane cele pomimo niewystarczających własnych zasobów finansowych. Decydując się na tę opcję, warto skorzystać z pomocy oferowanej przez zawodowych doradców, by mieć pewność pozyskania wsparcia w ramach najlepszej możliwej oferty.