Leasing czy kredyt – które rozwiązanie wybrać?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wyzwaniami, a często także nakładami finansowymi. Mimo starannie zaplanowanego budżetu, zawsze trzeba liczyć się z niespodziewanymi wydatkami i posiadać nadwyżkę pieniężną na takie sytuacje. Dlatego zamiast inwestować wszystkie dostępne środki w firmę, lepiej odłożyć nieco gotówki na tzw. czarną godzinę i skorzystać z innych możliwości finansowania przedsiębiorstwa. Do wyboru mamy kredyt, a także leasing.

Leasing – najważniejsze informacje

To rozwiązanie polega na finansowaniu i udostępnieniu przez firmę leasingową dobra inwestycyjnego, takiego jak samochód czy też maszyny niezbędne do prowadzenia działalności. Jego właścicielem jest firma leasingowa, która użycza go przedsiębiorcy w zamian za terminowanie opłacanie rat (nie jest to spłacanie zakupu, a opłata za użytkowanie). Po ustaniu okresu określonego w umowie (który wynosi zazwyczaj kilka lat), przedsiębiorca może wykupić bądź zwrócić użytkowany przedmiot.

Zazwyczaj umowy tego typu dotyczą aut firmowych (zarówno ciężarowych, jak i dostawczych i osobowych), maszyn, urządzeń, a także nieruchomości.

Kredyt – najważniejsze informacje

Ta forma finansowania oferowana jest wyłącznie przez banki. W dużym skrócie, polega ona na udostępnieniu przez bank środków finansowych w określonej kwocie na różne cele związane z prowadzoną działalnością – nie tylko zakup ruchomości i nieruchomości (zaspokojenie bieżących potrzeb firmy bądź realizację konkretnych inwestycji). Umowa z bankiem szczegółowo reguluje czas i warunki spłaty pożyczonej kwoty wraz z należnymi prowizjami oraz odsetkami.

W przeciwieństwie do leasingu, w przypadku zakupionych za uzyskane środki ruchomości bądź nieruchomości stają się one od razu własnością kredytobiorcy.

Leasing a kredyt – podstawowe różnice

W przeciwieństwie do leasingu, w przypadku zakupionych za uzyskane środki ruchomości

Przedsiębiorcy często zastanawiają się, która z tych form finansowania jest lepsza. Niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie i wszystko zależy od indywidulnych potrzeb, a także możliwości.

Warto tutaj przeanalizować takie aspekty jak:

 1. Cel podpisania umowy

  W przypadku kredytu przedsiębiorca wnioskuje o środki finansowe na bieżące potrzeby firmy bądź konkretną inwestycję 
  i staje się on właścicielem zakupionych ruchomości/nieruchomości. Jeśli natomiast mówimy o leasingu, wówczas przedsiębiorca wnioskuje jedynie o prawo użytkowania danej rzeczy i ma możliwość stania się jej właścicielem dopiero po ustaniu umowy i wykupieniu przedmioty finansowania. 

 2. Dostępność i formalności

  Kredyt bankowy wiąże się z wieloma formalnościami. Banki dokładnie sprawdzają zdolność kredytową, wymagają dostarczenia wielu dokumentów (m.in. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia z US oraz ZUS, sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, wykaz z księgi przychodów i rozchodów za wskazany okres i wiele innych). To z kolei oznacza długi i skomplikowany proces. Warto pamiętać, że banki mogą wymagać ponadto dodatkowego zabezpieczenia.

  W przypadku leasingu natomiast mamy do czynienia ze znacznie uproszczonymi procedurami. Nie ma również potrzeby dostarczania tak wielu dokumentów, co wynika głównie z faktu, że firmy leasingowe – w przeciwieństwie do banków – nie wyliczają zdolności kredytowej. A to oznacza, że ta forma finansowania jest dostępna także dla tych firm, które dość krótko działają na rynku. Ze względu na ograniczone do minimum formalności, decyzja może zostać podjęta niemal od ręki. Warto tutaj zaznaczyć, że ta forma finansowania nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorcy (w przeciwieństwie do zaciągniętych w banku zobowiązań). 

 3. Koszty

  Można spotkać się z opiniami, że leasing jest droższy od kredytu bądź na odwrót. Należy jednak pamiętać, że nie jest to takie proste i oczywiste. W zależności od konkretnej oferty, korzystniej może wypadać inna forma finansowania. Dlatego tutaj nie należy kierować się opinią ogółu, a skorzystać z profesjonalnego doradztwa uwzględniającego między innymi korzyści podatkowe, wysokość opłat dodatkowych i rat, politykę marżową, itp.  

Zatem… Leasing czy kredyt?

Niestety, nie sposób udzielić konkretnej odpowiedzi na to pytanie. Dla jednego przedsiębiorcy najkorzystniejszy będzie leasing, dla drugiego natomiast kredyt. Dlatego tak ważne jest, by przeanalizować wszystkie wady i zalety obu rozwiązań pod kątem indywidualnych potrzeb danej firmy.

Copyright 2020 kancelariafinansowa.net.pl

Webdesign by Deviart